Online generátor hesel – Nove-heslo.czNove-heslo.cz
Pepper (pepř) hash hesel

Slovník pojmů - Pepper (pepř)

Domů » Slovník pojmů » Pepper (pepř)

Pepper je bezpečnostní mechanismus používaný ve spojení s hashováním hesel, který přidává další vrstvu ochrany k heslům uloženým v databázi. Podobně jako „salt“ (sůl), který je náhodně generovaný a přidáván k jednotlivým heslům před jejich hashováním, „pepper“ je také tajný řetězec znaků, ale liší se v několika klíčových aspektech.

Klíčové Vlastnosti Pepper

Jak Pepper Funguje

Při vytváření hashu hesla se pepper kombinuje s heslem (a potenciálně i s salt) před samotným hashovacím procesem. Tato kombinace hesla, saltu (pokud je použit) a pepperu je poté zpracována pomocí bezpečné hashovací funkce, vytvářejíc přitom unikátní hash. Díky tomu, že pepper není uložen společně s hashem hesla v databázi, jeho přítomnost a hodnota zůstávají utajené před potenciálními útočníky.

Výhody a Nevýhody Použití Pepperu

Výhody:

Nevýhody:

Pepper, stejně jako salting, je důležitá součást strategií pro zabezpečení hesel. Přestože použití pepperu přidává komplexnost do procesu ukládání hesel, výhody v podobě zvýšené bezpečnosti mohou tyto náklady převažovat, zejména v prostředích, kde je ochrana citlivých dat kritická.