Generátor hesel - Nové heslo.cz

Bezpečně a zdarma, online generátor hesel pro Vás.

Pomocí našeho snadného generátoru hesel si, jedním kliknutím vytvoříte své nové silné heslo, splňující i ty nejpřísnější požadavky na GDPR.

Zvolte si délku svého nového hesla, jaké má obsahovat znaky a počet generovaných náhodných hesel které chcete vygenerovat.

Počet znaků hesla:

Počet hesel:

Oddělovač/Formát:

Co má heslo obsahovat:
Vaše nová hesla:


Novinky

7.2.2019

- Na Vaše žádosti zvětšen počet generovaných hesel až na maximálních 500 hesel na jedno generování. Nyní můžete snáze používat systém pro hromadné změny hesel i v rozsáhlejších databázích.

- Při generování velkého množství hesel, dochází ke zkrácení délky výsledných hesel. Např. při 500 heslech je maximální délka hesla 10 znaků.

- Přibyla možnost zvolit si oddělovač generovaných hesel. Jsou nastaveny nejčastěji používané oddělovače (, čárka / ; středník / mezera / tabulátor / nový řádek a Výstup do XML formátovaných dat).

- V případě použití speciálních znaků sada 2 a sada pro datové schránky, jsou hesla generovaná do XML formátu uložena do značky CDATA, aby se předešlo poškození XML dat nepovolenými znaky.

- Grafické styly, javascripty a mobilní verze prošly optimalizací.

PS.: Velice děkuji J. za nápady, pomoc a inspiraci ;)

8.1.2019

- Proběhla menší aktualizace strany kontakty. Především bylo pro nadbytečnost odebráno pole email.

- Systém generátoru byl optimalizován pro větší zátež.

- Spuštěna první verze generátoru hesel v Anglickém jazyce: Password-Generator.cloud

Doplnění funkcí + oprava drobných chyb
9.8.2018

- Opraveno několik drobných i větších chybek. Především generátor již správně počítá s delšími hesly (nad 100 znaků).

- V některých případech byla chybně generována ReCaptcha pro ověření, jestli hesla negeneruje robot.

- Přibylo rozšíření sad znaků o specifické znaky pro hesla k datovým schránkám. Tedy chcete-li heslo k datové schránce, stačí ke standardním znakům přidat sadu pro datové schránky a systém Vám již správné heslo vygeneruje.

- Systém generátoru hesel byl převeden na novou webovou platformu, která zajistí rychlejší a komfortnější ovládání systému.

- Přibylo několik drobných grafických vylepšení, aby byl generátor přehlednější.

- Přidáno rozlišení pro lepší orientaci mezi generovanými hesly. Hesla do 39 znaků. Jsou v okně za-sebou a oddělené čárkou. Hesla nad 39 znaků délky jsou každé na samostatném řádku.

- Aplikace byla celkově lépe optimalizována pro použití na mobilních zařízeních.

- Všem velice děkuji za podnětné emaily a zprávy na Facebooku a věřím, že nová vylepšení se Vám budou líbit. Každopádně pokud byste uvítali nějakou novou funkci, nebo další sadu znaků atp, neváhejte napsat na email: info@nove-heslo.cz. Velice rád systém upravím, aby Vám vyhovoval co nejvíce.


Doplňkové informace ke generátoru hesel

Speciální znaky 1: @*-#~°+ Speciální znaky, které umí zpracovat v heslech většina moderních systémů.

Speciální znaky 2: °;~`+!#$%^&*()=_-ˇ´/{[}]'¨|":!§?,<.>/* Speciální sada znaků, která učiní heslo prakticky neprolomitelným. !!! POZOR tuto sadu nemusejí umět všechny systémy zpracovat a doporučujeme, vše odzkoušet, před ostrým nasazením vygenerovaných hesel.

Datová schránka (Spec. znaky): ! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~ Speciální sada znaků, pro bezpečné heslo do datové schránky. Zadávali jste už stokrát nové heslo k datové schránce a už nevíte, jaké napsat? Použijte generátor hesel se speciálním nastavením, které generuje heslo speciálně pro datovou schránku.

Pozor, některé online služby nemusí hesla obsahující speciální znaky přijímat, obzvláště druhou sadu.

Informace o heslech:

Asi nejsnáze zde: Wikipedia - Bezpečné heslo

Omezení generátoru hesel:

Systém generátoru hesel má nastavená určitá omezení, aby nedocházelo k úmyslnému přetěžování serveru. Věřím, že pro běžného návštěvníka nebudou omezením.

- Omezení počtu generovaných hesel za určitou dobu.

- Omezení maximální délky jednoho hesla na 150 znaků.

- Omezení počtu najednou generovaných hesel na 500.

- Maximální možné délky hesla lze dosáhnout pouze kombinací 3 typů obsažených znaků.


Autor generátoru hesel nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití hesel, jejich zapomenutí atp. Hesla nejsou nikde ukládána ani nahrávána! Není tedy možné je vygenerovat znovu, zaslat atp. Systém generátor hesel (Nove-Heslo.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí.


Generator hesel

Copyright(c) Speed-X

FFF
CZIN.eu / Superlink.cz