Generátor hesel - Nové heslo.cz

Bezpečně a zdarma, online generátor hesel pro Vás.

Pomocí našeho snadného generátoru hesel si, jedním kliknutím vytvoříte své nové silné heslo, splňující i ty nejpřísnější požadavky na GDPR.

Zvolte si délku svého nového hesla, jaké má obsahovat znaky a počet generovaných náhodných hesel které chcete vygenerovat.

Počet znaků hesla:

Počet hesel:

Oddělovač/Formát:

Co má heslo obsahovat:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Vaše nová hesla:


Novinky

13.9.2019

Nejdříve bych chtěl opravdu hodně poděkovat Kubovi za úžasné nápady na vylepšení generátoru náhodných hesel. Hned první z nich je vlastně základem této aktualizace.

- Přibyla možnost vynechat v generovaných heslech snadno zaměnitelné znaky (0, O, Q, 1, I, l, B, 8).

- Menší aktualizace grafiky, kdy zaškrtávací políčka volby obsahu hesel jsou větší, a přibyla ikona pro nápovědu. Prozatím formou bublinové nápovědy.

- Aktualizace výstupu pro mobilní telefony, tak aby se vše snáze ovládalo a bylo přehlednější.

7.2.2019

- Na Vaše žádosti zvětšen počet generovaných hesel až na maximálních 500 hesel na jedno generování. Nyní můžete snáze používat systém pro hromadné změny hesel i v rozsáhlejších databázích.

- Při generování velkého množství hesel, dochází ke zkrácení délky výsledných hesel. Např. při 500 heslech je maximální délka hesla 10 znaků.

- Přibyla možnost zvolit si oddělovač generovaných hesel. Jsou nastaveny nejčastěji používané oddělovače (, čárka / ; středník / mezera / tabulátor / nový řádek a Výstup do XML formátovaných dat).

- V případě použití speciálních znaků sada 2 a sada pro datové schránky, jsou hesla generovaná do XML formátu uložena do značky CDATA, aby se předešlo poškození XML dat nepovolenými znaky.

- Grafické styly, javascripty a mobilní verze prošly optimalizací.

PS.: Velice děkuji J. za nápady, pomoc a inspiraci ;)

8.1.2019

- Proběhla menší aktualizace strany kontakty. Především bylo pro nadbytečnost odebráno pole email.

- Systém generátoru byl optimalizován pro větší zátež.

- Spuštěna první verze generátoru hesel v Anglickém jazyce: Password-Generator.cloud

Doplnění funkcí + oprava drobných chyb
9.8.2018

- Opraveno několik drobných i větších chybek. Především generátor již správně počítá s delšími hesly (nad 100 znaků).

- V některých případech byla chybně generována ReCaptcha pro ověření, jestli hesla negeneruje robot.

- Přibylo rozšíření sad znaků o specifické znaky pro hesla k datovým schránkám. Tedy chcete-li heslo k datové schránce, stačí ke standardním znakům přidat sadu pro datové schránky a systém Vám již správné heslo vygeneruje.

- Systém generátoru hesel byl převeden na novou webovou platformu, která zajistí rychlejší a komfortnější ovládání systému.

- Přibylo několik drobných grafických vylepšení, aby byl generátor přehlednější.

- Přidáno rozlišení pro lepší orientaci mezi generovanými hesly. Hesla do 39 znaků. Jsou v okně za-sebou a oddělené čárkou. Hesla nad 39 znaků délky jsou každé na samostatném řádku.

- Aplikace byla celkově lépe optimalizována pro použití na mobilních zařízeních.

- Všem velice děkuji za podnětné emaily a zprávy na Facebooku a věřím, že nová vylepšení se Vám budou líbit. Každopádně pokud byste uvítali nějakou novou funkci, nebo další sadu znaků atp, neváhejte napsat na email: info@nove-heslo.cz. Velice rád systém upravím, aby Vám vyhovoval co nejvíce.


Doplňkové informace ke generátoru hesel

Speciální znaky 1: @*-#~°+ Speciální znaky, které umí zpracovat v heslech většina moderních systémů.

Speciální znaky 2: °;~`+!#$%^&*()=_-ˇ´/{[}]'¨|":!§?,<.>/* Speciální sada znaků, která učiní heslo prakticky neprolomitelným. !!! POZOR tuto sadu nemusejí umět všechny systémy zpracovat a doporučujeme, vše odzkoušet, před ostrým nasazením vygenerovaných hesel.

Datová schránka (Spec. znaky): ! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~ Speciální sada znaků, pro bezpečné heslo do datové schránky. Zadávali jste už stokrát nové heslo k datové schránce a už nevíte, jaké napsat? Použijte generátor hesel se speciálním nastavením, které generuje heslo speciálně pro datovou schránku.

Pozor, některé online služby nemusí hesla obsahující speciální znaky přijímat, obzvláště druhou sadu.

Vynechat snadno zaměnitelné znaky 0, O, Q, 1, I, l, B, 8 Systém při generování hesla vynechá znaky, které se mezi sebou snadno vizuálně zaměňují.

Informace o heslech:

Asi nejsnáze zde: Wikipedia - Bezpečné heslo

Omezení generátoru hesel:

Systém generátoru hesel má nastavená určitá omezení, aby nedocházelo k úmyslnému přetěžování serveru. Věřím, že pro běžného návštěvníka nebudou omezením.

- Omezení počtu generovaných hesel za určitou dobu.

- Omezení maximální délky jednoho hesla na 150 znaků.

- Omezení počtu najednou generovaných hesel na 500.

- Maximální možné délky hesla lze dosáhnout pouze kombinací 3 typů obsažených znaků.


Autor generátoru hesel nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití hesel, jejich zapomenutí atp. Hesla nejsou nikde ukládána ani nahrávána! Není tedy možné je vygenerovat znovu, zaslat atp. Systém generátor hesel (Nove-Heslo.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí.


Generator hesel

Copyright(c) Speed-X

FFF
C / S