Historie novinek - Neve-Heslo.cz

7.2.2019

- Na Vaše žádosti zvětšen počet generovaných hesel až na maximálních 500 hesel na jedno generování. Nyní můžete snáze používat systém pro hromadné změny hesel i v rozsáhlejších databázích.

- Při generování velkého množství hesel, dochází ke zkrácení délky výsledných hesel. Např. při 500 heslech je maximální délka hesla 10 znaků.

- Přibyla možnost zvolit si oddělovač generovaných hesel. Jsou nastaveny nejčastěji používané oddělovače (, čárka / ; středník / mezera / tabulátor / nový řádek a Výstup do XML formátovaných dat).

- V případě použití speciálních znaků sada 2 a sada pro datové schránky, jsou hesla generovaná do XML formátu uložena do značky CDATA, aby se předešlo poškození XML dat nepovolenými znaky.

- Grafické styly, javascripty a mobilní verze prošly optimalizací.

PS.: Velice děkuji J. za nápady, pomoc a inspiraci ;)

8.1.2019

- Proběhla menší aktualizace strany kontakty. Především bylo pro nadbytečnost odebráno pole email.

- Systém generátoru byl optimalizován pro větší zátež.

- Spuštěna první verze generátoru hesel v Anglickém jazyce: Password-Generator.cloud

Doplnění funkcí + oprava drobných chyb
9.8.2018

- Opraveno několik drobných i větších chybek. Především generátor již správně počítá s delšími hesly (nad 100 znaků).

- V některých případech byla chybně generována ReCaptcha pro ověření, jestli hesla negeneruje robot.

- Přibylo rozšíření sad znaků o specifické znaky pro hesla k datovým schránkám. Tedy chcete-li heslo k datové schránce, stačí ke standardním znakům přidat sadu pro datové schránky a systém Vám již správné heslo vygeneruje.

- Systém generátoru hesel byl převeden na novou webovou platformu, která zajistí rychlejší a komfortnější ovládání systému.

- Přibylo několik drobných grafických vylepšení, aby byl generátor přehlednější.

- Přidáno rozlišení pro lepší orientaci mezi generovanými hesly. Hesla do 39 znaků. Jsou v okně za-sebou a oddělené čárkou. Hesla nad 39 znaků délky jsou každé na samostatném řádku.

- Aplikace byla celkově lépe optimalizována pro použití na mobilních zařízeních.

- Všem velice děkuji za podnětné emaily a zprávy na Facebooku a věřím, že nová vylepšení se Vám budou líbit. Každopádně pokud byste uvítali nějakou novou funkci, nebo další sadu znaků atp, neváhejte napsat na email: info@nove-heslo.cz. Velice rád systém upravím, aby Vám vyhovoval co nejvíce.

C / S

Copyright© Speed-X/Ochrana osobních údajů/Obchodní podmínky